Biträdande jurist

Max Stenberg

Mobil: 076-00 283 21

Till Medarbetare

Max Stenberg är verksam inom byråns bank och finansgrupp. Han tog examen från Uppsala universitet 2023. Max har tidigare erfarenhet från arbete som sommarnotarie på Patent- och registreringsverket.