Biträdande jurist

Mikaela Bolin

Mobil: 076-00 283 22

Till Medarbetare

Mikaela Bolin är biträdande jurist och verksam i firmans bank- och finansgrupp. Hon tog juristexamen vid Stockholms universitet 2019 och har tidigare studerat vid Columbia College. Mikaela har tidigare erfarenhet från arbete som sommarnotarie på Baker McKenzie.