Biträdande jurist

Patrik Arosenius

Mobil: 076-00 283 44

Till Medarbetare

Patrik Arosenius är biträdande jurist och verksam inom byråns fastighetsgrupp. Han tog juristexamen vid Uppsala universitet 2022. Patrik har tidigare erfarenhet från arbete som sommarnotarie på TIMEDANOWKSY Advokatbyrå och Sinch AB (publ).