Biträdande jurist

Tom Bovaller

Mobil: 076-00 283 69

Till Medarbetare

Tom Bovaller är biträdande jurist och verksam i byråns M&A-grupp. Han tog juristexamen vid Uppsala universitet 2021. Tom har tidigare erfarenhet som juristassistent på TM & Partners.