Advokat, delägare

Viktor Magnell

Mobil: 076-00 283 02

Till Medarbetare

Viktor Magnell är en av grundarna av byrån. Han har mångårig och bred erfarenhet av företagsförvärv, finansiering och kapitalmarknad. Han har tidigare varit styrelseledamot i flera finansiella bolag. Viktor arbetar numera huvudsakligen med tvistelösningar.

Viktor är rankad inom tvistelösning av Chambers och Legal 500 – ”renowned for his depth of expertise in the financial sector.” Clients highlight his “attention to detail and good client management’.”

 

"Amazing grasp of both business and legal issues. Ability to quickly identify issues and suggest concrete and actionable advice."
Rankning institute Legal 500
"He is an excellent, experienced and highly professional lawyer. He has a good grip on his team and manages cases proficiently. His strategic thinking, responsiveness and solution solving approach is what sets him apart."
Rankning institute Legal 500
"Viktor Magnell is a very intelligent and tough lawyer."
Rankning institute Legal 500

Nyhet | 2020-12-15
TM & Partners klient vinner framgång i Högsta domstolen
Högsta domstolen har idag meddelat dom i mål där TM & Partners tvistlösningspraktik, genom advokaterna Viktor Magnell och Daniel Åstrand, framgångsrikt företrätt svarandesidan i en tvist om miljöfordringar enligt 10 kap. miljöbalken kan prekluderas enligt...
Högsta domstolen har idag meddelat dom i mål där TM & Partners tvistlösningspraktik, genom advokaterna Viktor Magnell...
Publikation | 2020-04-14
Risk för ökad tvistebenägenhet i kölvattnet av en hastigt uppseglande lågkonjunktur
TM & Partners om framgångsrik tvistelösning och vinnande bevishantering Den senaste tidens kris har besvärliga konsekvenser för näringsliv och företag. Det kan leda till att parter som ingått avtal upplever det som svårare, eller till...
TM & Partners om framgångsrik tvistelösning och vinnande bevishantering Den senaste tidens kris har besvärliga konsekvenser för...
Nyhet | 2020-12-15

TM & Partners klient vinner framgång i Högsta domstolen

Högsta domstolen har idag meddelat dom i mål där TM & Partners tvistlösningspraktik, genom advokaterna Viktor Magnell och Daniel Åstrand, framgångsrikt företrätt svarandesidan i en tvist om miljöfordringar enligt 10 kap. miljöbalken kan prekluderas enligt 6 § lagen om kallelse på okända borgenärer. Majoriteten i HD konstaterade, i likhet med vad TM & Partners argumenterat, att fordringarna kan prekluderas. Högsta domstolens dom kan läsas här.

Publikation | 2020-04-14

Risk för ökad tvistebenägenhet i kölvattnet av en hastigt uppseglande lågkonjunktur

TM & Partners om framgångsrik tvistelösning och vinnande bevishantering

Den senaste tidens kris har besvärliga konsekvenser för näringsliv och företag. Det kan leda till att parter som ingått avtal upplever det som svårare, eller till och med omöjligt, att fullgöra sina åtaganden. Risken för betalningsoförmåga och allmän minskad betalningsvilja kommer därtill att öka. Precis som i tidigare kriser kommer den allmänna tvistebenägenheten med stor sannolikhet att öka menar Törngren Magnells tvistelösningsexperter Kristoffer Stråth och Viktor Magnell. De har därför satt samman en sorts guidelines under namnet – Törngren Magnell om framgångsrik tvistelösning och vinnande bevishantering – för den som vill bättra på sina förutsättningar att försvara sin rätt i en situation då motpartens agerande signalerar ökad risk för tvist.

Här finns artikeln att läsa i dess helhet. Artikeln fokuserar på bevishantering, men tar även upp ett antal andra praktiska råd vid uppseglande tvist.