Biträdande jurist

Vilma Hansson

Mobil: 076-00 283 54

Till Medarbetare

Vilma Hansson är biträdande jurist och verksam i byråns bank- och finansgrupp. Hon tog juristexamen vid Stockholms universitet 2021.