Arbetssätt

Vi har arbetat med affärsjuridisk rådgivning under ett stort antal år. Vi vet därför att våra klienter ställer höga krav på kvalitet i genomförande och resultat. Något vi tror skapas genom affärsförståelse, proaktivitet och engagemang.

För att möta våra klienters krav försäkrar vi oss alltid om att ha stort partnerengagemang, vilket särskiljer oss från våra konkurrenter samt bidrar till trygghet och väl genomförda uppdrag.

Affärsförståelse 

Med affärsförståelse menar vi förståelse för klientens drivkrafter, för motivet till uppdraget och för vår roll i sammanhanget. Affärsförståelse innebär också kunskap om klientens verksamhet och bransch samt insikter i hur vår rådgivning samspelar med övriga aktörer i processen och vad som krävs för att uppnå målet. Affärsförståelse baseras på erfarenhet av vad som är viktigt, vad som kan få passera och vad som aldrig får tummas på.

Proaktivitet

Proaktivitet betyder för oss att undvika problem innan de har uppstått och att föreslå konstruktiva lösningar om de ändå uppstår. Vi ansvarar för alla juridiska aspekter av uppdraget och vi driver våra ärenden målmedvetet i syfte att snabbt finna lösningar.

Engagemang / Tillgänglighet

För oss betyder engagemang att vi i varje situation gör vårt bästa för våra klienter. Det innebär också att vi har klienternas intressen i åtanke även utanför den rena uppdragsrollen. Vi strävar efter att knyta personer till byrån som i likhet med oss anser att personligt engagemang är värdefullt.

Vi menar också att varje klient har rätt att förvänta sig att byråns samtliga medarbetare är tillgängliga i den utsträckning som uppdraget kräver.