Hållbarhet

För oss på TM & Partners handlar ansvarsfullt och hållbart företagande om att skapa goda, sunda och långvariga affärsrelationer. Det gäller att vara en ansvarsfull arbetsgivare där talanger får utvecklas och individer växa. Vi ser till att bidra till mångfald och motverka socialt utanförskap genom att engagera oss i olika ideella projekt samt att ta vårt ansvar för miljön.

Ekonomiskt ansvarstagande

Vårt ekonomiska ansvarstagande syns framför allt i hur vi driver vår verksamhet och hur vi arbetar i våra klientuppdrag.

TM & Partners strävar efter att etablera och bevara långvariga klientrelationer och därigenom skapa en hållbar ekonomisk verksamhet som är konkurrenskraftig och ansvarstagande över tid. Detta uppnår vi genom vårt sätt att arbeta och tillhandahålla förstklassig juridisk rådgivning. Våra klienter vet att vi alltid gör vårt yttersta för att möta deras behov och utmaningar. Det är grunden i de långvariga klientrelationer vi har.

Hög integritet och starka grundläggande värderingar kännetecknar vår verksamhet. Vi följer advokatsamfundets etiska regler och internationella konventioner och samtliga medarbetare är väl förtrogna med dessa.

Socialt ansvarstagande

Internt
Utan att tumma på integritet och värderingar har vi byggt en företagskultur som lyfter talanger och låter individer utvecklas. Samtidigt som vi bygger laganda och lojalitet i en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vår övertygelse är att medarbetare som mår bra och trivs på sitt arbete presterar bättre och kan bidra till att upprätthålla vår höga kvalitet på våra tjänster och vårt goda renommé.

För oss på TM & Partners har en god balans mellan arbete och fritid alltid varit A och O. Våra biträdande jurister får tidigt meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter som ger dem möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Samtidigt som vi anpassar arbetet för att möjliggöra tid för familj, fritid, återhämtning och personlig utveckling. TM & Partners Social club bidrar också till sammanhållning och trivsel.

På TM & Partners tillåter vi inte diskriminering eller missgynnande baserat på otillåtna grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar aktivt med att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Vi ser till att främja lika rättigheter och möjligheter såväl på en generell som strukturell nivå.

TM & Partners har en mycket hög representation av kvinnliga delägare och mer än 60 % av byråns biträdande jurister är kvinnor. Vårt mål är att byrån ska företrädas av minst 40 % av respektive kön i alla olika arbetstagarkategorier samt i vår delägarkrets.

Externt
En viktig del i vårt sociala hållbarhetsarbete är att vi engagerar oss i en rad olika välgörenhetsprojekt som vi anser ligger i linje med våra grundvärderingar. Vi bidrar till och engagerar oss i bl a följande projekt:

  • Nolla Utanförskapet
  • SOS Barnbyar
Miljömässigt ansvarstagande

TM & Partners tar sitt miljömässiga ansvar på stort allvar och strävar efter att öka medvetenhet kring miljöfrågor. Vi strävar ständigt efter att minska vår påverkan på miljön och agerar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i varje beslut där det finns möjlighet att bidra till en bättre miljö (såsom användning av resurser, val av transportmedel, återvinning av avfall m.m.).