Internationellt

TM & Partners är en oberoende advokatfirma med tydlig internationell verksamhetsinriktning.

Vi är inte bundna av att samarbeta med endast vissa advokatfirmor och är inte heller knutna till något exklusivt nätverk av byråer. Vi låter i stället klientens intressen styra valet av internationella samarbetspartners. De utmaningar som våra klienter ställs inför i olika länder kan bara förstås av dem som har ingående kunskap om de aktuella marknaderna och affärsförhållandena. Sådan förståelse kan inte kopieras utan kräver tillgång till rätt människor på rätt plats vid varje given tidpunkt. Vi ser det som vår uppgift att tillgodose våra klienters behov i dessa hänseenden på de marknader där de är verksamma. Den flexibilitet detta tillvägagångssätt erbjuder gör att våra klienter alltid kan tillhandahållas det bästa och mest engagerade stödet i varje uppdrag.

Våra klienter uppskattar också vår erfarenhet i att leda gränsöverskridande projekt och vår förmåga att strukturera rådgivningen ifrån advokater i olika länder till en sammanhängande och lättförståelig helhet. Därigenom säkerställs att rådgivningen blir konsekvent på alla nivåer och i samtliga aktuella jurisdiktioner.