Ledningsgruppen

ledningsgruppen
Från vänster: Sten Hedbäck, Ewa Ihrman, Safa Mahmoudi, Cecilia Rudels och Anna Jerndorf.

Ny ledningsgrupp har tillträtt 2023-08-01.

Ledningsgruppen på TM & Partners består av Safa Mahmoudi (Managing Partner), Anna Jerndorf (Partner, arbetsrätt), Sten Hedbäck (Partner, M&A), Cecilia Rudels (Partner, Bank & Finans) och Ewa Ihrman (COO).