Våra villkor

Om webbplatsen

Copyright © Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB 2021.

Denna webbplats innehåller endast allmän information. Den information som publiceras på webbplatsen utgör inte, och ska därmed heller inte användas som, juridisk rådgivning. Kontakta gärna någon av oss, om ni är i behov av juridisk rådgivning.

TM & Partners förbehåller sig samtliga rättigheter till innehållet på webbplatsen. Kopiering, distribution eller annat förfogande över material på webbplatsen är inte tillåtet utan TM & Partners skriftliga medgivande. Vi ansvarar inte för material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats. Vår webbplats innehåller inte uttömmande information och det kan förekomma att den inte är helt uppdaterad. TM & Partners påtar sig heller inget ansvar för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna webbplats.

Juridisk person

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB
Jakobs Torg 3
111 52 Stockholm

Organisationsnummer: 969715-1687
Momsregistreringsnummer: SE969715168701

God advokatsed

TM & Partners och dess medarbetare är skyldiga att iaktta god advokatsed. God advokatsed kommer till uttryck i bland annat Sveriges Advokatsamfunds stadgar, vägledande regler om god advokatsed samt de regler för god advokatsed som utfärdats av Rådet för advokatsamfund i Europeiska Unionen (The Council of Bars and Law Societies of Europe). Reglerna och Advokatsamfundets stadgar finns tillgängliga hos Sveriges Advokatsamfund, Laboratoriegatan 4, 115 27 Stockholm.

Allmänna villkor

TM & Partners tillhandahåller sina tjänster med tillämpning av byråns allmänna villkor.

Personuppgifter

Din integritet är viktig för TM & Partners och det är väsentligt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagenligt sätt. För mer info läs vår integritetspolicy.