Till Aktuellt
Nyhet | 2018-04-17

Kristoffer Stråth tar över rollen som managing partner på Törngren Magnell

Kristoffer Stråth tar över rollen som managing partner på Törngren Magnell efter Johan Wigh. Kristoffer är verksam inom byråns tvistelösningsgrupp.

”Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att ta över mp-skapet efter Johan. Byrån har haft en spännande tillväxt i ett antal på varandra följande år. Vi syns i allt större sammanhang. Ambitionen är att fortsätta i samma riktning. Min reflektion är att våra true partnership-värderingar ger utslag. Vårt system ger oss ett enkelt och tydligt internt incitament, som är fullständigt likriktat med våra klienters intresse, att alltid sträva efter att byråns för uppdraget mest lämpade medarbetare involveras. Detta, tillsammans med vårt stora partnerengagemang, är en viktigt del i vår framgång”, säger Kristoffer Stråth i en kort kommentar.

”Vi är i en rolig fas, med flera års stark tillväxt bakom oss och hög aktivitet i verksamheten. Det är ett bra läge att lämna över stafettpinnen vad gäller ledningsfrågorna. Kristoffer kommer tillföra ytterligare energi och nya idéer vilket ger oss de allra bästa förutsättningarna att fortsätta utvecklas starkt.”, säger Johan Wigh som är fortsatt verksam i byråns kapitalmarknadsgrupp.