Till Aktuellt
Uppdrag | 2016-04-18

Törngren Magnell har biträtt Norvestor i förbindelse med försäljning av Sortera

Törngren Magnell har biträtt Norvestor Equity, ett ledande private equity- bolag med fokus på mellanstora nordiska bolag, i förbindelse med försäljningen av Sortera Skandinavien Holding AB till Summa Equity.

Sortera är en ledande avfallsentreprenör för byggnadsindustrin med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Oslo. Bolaget äger och driver två sorteringsanläggningar i Stockholm.

Törngren Magnells team leddes av Sten Hedbäck och Anett Kristin Lilliehöök (partners) och bestod i övrigt av biträdande juristerna Björn Andersson, Anna Bjurell och Philip Reznik.