Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-05-13

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid förvärv av Norrtälje Torn Kvarter 4 AB

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Samhällsfastigheter AB i samband med förvärvet av projekt Magasinet i Norrtälje Hamn, bestående av ett äldreboende om cirka 80 bostäder med Humana som operatör, ett parkeringsgarage och tre lokaler i markplan. Projektet förväntas stå färdigt våren 2021. Omvandlingen av hamnområdet är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Säljaren är Index Residence.

För mer information, se pressrelease i bland annat Fastighetssverige.

Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint (Partner), Amela Balijaj (Associate) och Catharina Danielsson (Associate).