Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-10-07

Törngren Magnell har biträtt Landshypotek Bank vid försäljningen av bolaget Beckasinen 9 & 10 AB

Törngren Magnell har biträtt Landshypotek Bank AB (publ), vid försäljningen av bolaget Beckasinen 9 & 10 AB, och därmed indirekt fastigheterna Linköping Beckasinen 9 och Linköping Beckasinen 10, till en lokal aktör. Parterna har samtidigt tecknat ett lokalhyresavtal avseende Landshypoteks förhyrning av lokal i fastigheten Linköping Beckasinen 10. Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint (delägare) och Catharina Danielsson (biträdande jurist).