Till Aktuellt
Publikation | 2021-04-26

Vissa tillämpningsproblem avseende närståendetransaktioner på aktiemarknaden

Professor Daniel Stattin och advokat Sandra Broneus analyserar juridiska frågeställningar avseende närståendetransaktioner på aktiemarknaden. Läs hela artikeln här.