Till Aktuellt
Publikation | 2020-05-28

Strategiska aspekter vid uppköp på börsen

Vårens svaga börs gör att potentiella budgivare nu ser uppköpsmöjligheter.

Oavsett om budet är förankrat eller fientligt följer en intensiv period under tidspress då budet ska analyseras, kommuniceras, accepteras eller förkastas. Uppköp ställer således stora krav på målbolagets styrelse och ledning och ett bristfälligt hanterande av ett uppköp kan föranleda skadeståndsansvar för styrelsen. I syfte att undvika misstag, skadeståndsansvar samt ge styrelsen en möjlighet att fokusera på strategi och taktik vid en budsituation rekommenderas åtminstone att följande åtgärder vidtas:

  • Strukturera budprocessen genom att upprätta en intern uppköpsmanual. Dvs. en stående plan för hur eventuella bud ska hanteras inom organisationen.
  • Etablera ett team bestående av representanter från ledningen och styrelsen i målbolaget. Juridiska, finansiella och PR-rådgivare som är kompetenta att hantera och analysera de åtgärder som måste vidtas.
  • Fastställ tydliga riktlinjer för den interna kommunikationen så att viktig information når de beslutfattare som behöver ta ställning till den. Fungerar inte informationsutbytet ökar risken för att beslut fördröjs, inte fattas eller till och med blir felaktiga.
  • Upprätta mallar på dokument som behövs vid ett bud såsom brev till aktieägarna, pressmeddelanden, styrelsebeslut, företagsvärderingar etc.
  • Skapa ett trovärdigt stand alone case, vilket tillsammans med en stark aktiekurs brukar framhållas som det bästa försvaret vid en uppköpssituation! Detta kräver löpande uppdateringar av bolagets värdering, finansiella ställning, verksamhet och budget.

Vi på TM tar gärna en diskussion om budförberedelser för den som är intresserad.