Värdepapper

Vad är värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsnamn för digitala eller fysiska dokument som har ett värde. Man använder ofta begreppet värdepapper gällande aktier, fonder, obligationer osv. Ett värdepapper behöver dock inte vara noterade, utan kan vara ett pappersbevis på att du äger en tillgång som du kan handla med.