Biträdande jurist

Jesper Forsgren

Mobil: 076-00 283 45

Till Medarbetare

Jesper Forsgren är biträdande jurist och verksam i firmans tvistelösningsgrupp. Han tog juristexamen vid Lunds universitet och har även tillbringat en utbytestermin vid University College Cork. Jesper har erfarenhet från notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt.