Till Aktuellt
Uppdrag | 2016-02-01

Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Fresks till Litorina

Törngren Magnell har biträtt ägarna av Fresks, en ledande svensk byggvarukedja i norra Sverige, vid försäljningen till Litorina, ett svenskt private equity-bolag med cirka 4,8 miljarder kronor i förvaltat kapital. Familjen Oscarson samt VD, tidigare ägare av Fresks, kvarstår som betydande delägare tillsammans med Litorina och övriga nyckelpersoner i ledningen.

Fresks har idag en omsättning på 875 miljoner fördelat på 12 butiker och är idag den största medlemmen i kedjan Byggtrygg med varumärket XL BYGG.

Transaktionen offentliggjordes den 15 januari 2016 och är föremål för godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Törngren Magnells team leddes av Sten Hedbäck (partner) och inkluderade även Anett Kristin Lilliehöök (partner), Björn Andersson (associate), Philip Reznik (associate), Martina Klemisch (associate) och Anna Bjurell (associate).