Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-02-13

Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands med en obligationsemission om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK

Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) (RNB) med en emission av en senior  säkerställd obligation om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 2 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

”Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”, kommenterar Magnus Håkansson, VD för RNB.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare och Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till RNB.

Törngren Magnells team bestod av:

  • Tobhias Brandell (Partner)
  • Viktor Olsson (Senior Associate)
  • Louise Wedar (Associate)