Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-02-09

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med två obligationsemissioner om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor, samt om 300 MSEK

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 29 januari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

Nordea och DNB har agerat finansiella rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea och DNB.

Törngren Magnell har även biträtt Samhällsbyggnadsbolaget med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 300 MSEK med fast ränta om 290 räntepunkter med löptid på ca 22 månader. Obligationslånet kommer emitteras den 12 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm. Nordea har agerat finansiell rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget med Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare till Nordea. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget.

Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate), Fredrik Ljungström (Associate) och Louise Wedar (Associate).