Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-11-20

Törngren Magnell har biträtt Lightair AB (publ) med en företrädesemission

Törngren Magnell har biträtt LightAir AB (publ) med en företrädesemission. LightAir AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på patenterad teknologi för luftrening. Företrädesemissionen har genomförts i syfte att säkerställa finansiering för att möjliggöra produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader. LightAir AB (publ) är noterad på NGM Nordic MTF.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner) och Sebastian Hellesnes (Associate).