Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-04-04

Törngren Magnell har biträtt Teqnion AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes torsdagen den 4 april 2019.

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Sandra Broneus (Partner), Sebastian Hellesnes (Associate) och Matilde Abejón (Associate).