Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-05-24

Törngren Magnell har biträtt grundarna av Alivia i samband med bolagets första större kapitalanskaffning

Törngren Magnell har biträtt grundarna av Alivia i samband med bolagets första större kapitalanskaffning. Alivia tillhandahåller en helt ny typ av försäkring i Sverige; cancervårdsförsäkring. Försäkringen är den första i sitt slag i Sverige och ger vård och stöd vid en cancerdiagnos. För mer information, se bolagets press release.

Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint och Philip Reznik.