Till Aktuellt
Uppdrag | 2022-03-03

TM & Partners har biträtt en av Sveriges största banker med ett API-avtal

TM & Partners har biträtt en bank med ett API-avtal avseende tillgång till bankkunders data. Projektet är ett led i ett av bankens arbete med Open Banking.

Arbetet utfördes under våren/sommaren 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson, Erik Woodcock och Karolina Kjellberg.