Till Aktuellt
Uppdrag | 2016-12-14

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group plc, en av världens ledande arrangörer av semesterresor, vid emission av icke säkerställda obligationer som förfaller 2022, om € 750 000 000. Obligationerna har en årlig fast kupongränta på 6,25% och förfaller 2022. Törngren Magnells team bestod av Sara Göthlin och Ola Wallman.