Till Aktuellt
Uppdrag | 2016-12-22

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med en obligationsemission om 600 miljoner kronor

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,25 procentenheter och har en löptid om 18 månader. Obligationen planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

“Detta är ytterligare en milstolpe i SBB’s utveckling till ledande fastighetsbolag inom bostäder och samhällsfastigheter med starka kassaflöden och en stark ställning på kapitalmarknaden” säger Ilija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare till SBB. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till SBB. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till ABG Sundal Collier och Swedbank.

Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell, partner, Viktor Olsson, senior associate, och Louise Wedar, associate.