Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-09-26

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med en emission av hybridobligationer om 400 miljoner kronor, med en emissionsram om en miljard kronor

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av hybridobligationer om SEK 400 miljoner kronor, med en emissionsram om en miljard kronor. Hybridobligationerna löper initialt med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter och har en evig löptid. Hybridobligationerna planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

”Denna emission, och framförallt den övertecknade boken, visar att de institutionella investerarna visar ett fortsatt starkt stöd för bolaget och vår strategi. Samhällsbyggnadsbolaget emitterar som det andra fastighetsbolaget i Norden under en dokumentation som ur ett ratingperspektiv förväntas ge förstärkning till det egna kapitalet motsvarande halva det emitterade beloppet, vilket stärker den finansiella ställningen mot målet att erhålla en ”investment grade”- rating innan slutet av 2018.”Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

Nordea har agerat finansiella rådgivare till Samhällbyggnadsbolaget. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea.

Törngren Magnells team bestod av:

  • Tobhias Brandell, partner
  • Viktor Olsson, senior associate
  • Louise Wedar, associate