Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-01-25

Accent Equity 2012 förvärvar skogsmaskintillverkaren Eco Log Sweden AB

Törngren Magnell har biträtt säljaren av Eco Log Sweden AB i samband att Accent Equity 2012 har förvärvat bolaget.

Eco Log Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer skogsmaskiner för avverkning med kortvirkesmetoden (cut-to-length, eller CTL). Produktportföljen består idag av nio typer av skördare och skotare och bolaget har en stark position på flera av världens största marknader för CTL-avverkning. Exportandelen uppgår till cirka 60 procent av försäljningen. Bolagets nettoomsättning 2016 uppgick till cirka 400 miljoner kronor.

Törngren Magnells team bestod av Niclas Högström (partner), Amanda Winberg (biträdande jurist) samt Philip Reznik (biträdande jurist).