Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-06-28

Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission om 64 MSEK

Törngren Magnell har biträtt Saxlund Group AB (u.n.ä.f. Pilum AB) med en företrädesemission om 64 MSEK. Saxlund Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate), Björn Andersson (Senior Associate) och John Park (Associate).