Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-09-26

Kungsleden upprättar MTN-program

Törngren Magnell har biträtt Kungsleden AB (publ) i upprättandet av ett nytt MTN-program med ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Se pressmeddelande.