Till Aktuellt
Uppdrag | 2017-10-06

Kungsleden emitterar obligationslån om 1 350 miljoner kronor

Törngren Magnell har biträtt Kungsleden AB (publ) i emittering av obligationslån om 1 350 miljoner kronor. Se pressmeddelande.