Till Aktuellt
Publikation | 2018-01-19

Nya regler om skattelättnader för personaloptioner

Den 1 januari 2018 trädde nya regler om skattelättnader för personaloptioner i kraft. Läs mer om de nya reglerna här: Skattelättnader för personaloptioner.