Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-01-22

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) vid förvärv av SunCool AB genom fusion

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier till aktieägarna i SunCool. SaltX är noterat på Nasdaq First North.

Törngren Magnells team bestod av:

  • Johan Wigh (Partner)
  • Viktor Olsson (Senior Associate)
  • Sebastian Hellesnes (Associate)
  • Jenny Strandberg (Associate)