Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-01-24

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av Identx AB

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer att skapa en attraktiv och regional styrka för koncernen.

Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group, Consilio, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och U.N Reel ingår sedan tidigare i H&H Group AB.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).