Advokat, senior biträdande jurist

Cecilia Bergman

Mobil: 076-00 283 16

Till Medarbetare

Cecilia Bergman är biträdande jurist som huvudsakligen arbetar med arbetsrätt och M&A. Därutöver arbetar hon även med bolags- och avtalsrätt. Cecilia tog examen från Lunds universitet 2015 och har tidigare erfarenhet från uppsatspraktik på TM & Partners.


Uppdrag | 2022-03-28
TM & Partners har biträtt Fuud vid ingående av avtal avseende förvärv av GI-boxen och Foodbox
TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier i GI-boxen Sweden AB och Foodbox Scandinavia AB. GI-boxen är ett snabbväxande bolag inom E-handel av hälsosamma livsmedel....
TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier...
Uppdrag | 2022-01-20
TM & Partners har biträtt Priveq i samband med investering i Equestrian Stockholm
TM & Partners har biträtt Priveq Investment VI(A) och Priveq Investment VI(B) i samband med Priveqs investering i det prestigefyllda ridsportvarumärket Equestrian Stockholm AB. Equestrian Stockholm har två år i rad blivit utsedda till Gasellföretag...
TM & Partners har biträtt Priveq Investment VI(A) och Priveq Investment VI(B) i samband med Priveqs investering...
Uppdrag | 2021-12-01
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, förvärvet av Coala-Life AB och konverteringen av obligationslån
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet...
TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers...
Uppdrag | 2021-10-27
TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market
TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 27 oktober...
TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq...
Uppdrag | 2021-10-08
TM & Partners har biträtt vid försäljningen av Boxnet AB
TM & Partners har biträtt samtliga aktieägare vid försäljningen av Boxnet AB till den nordiska koncernen Confirma Software. Boxnet är ett stockholmsbaserat företag som utvecklar webbaserade kassasystemslösningar för butiker och kedjor. Boxnets system låter användarna...
TM & Partners har biträtt samtliga aktieägare vid försäljningen av Boxnet AB till den nordiska koncernen Confirma...
Uppdrag | 2021-07-22
TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen på Spotlight Stock Market
TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market som inleddes den 22 juli 2021 samt den emission av aktier om cirka 21 MSEK som genomfördes i samband med noteringen, vilken tecknades till 346 procent.    Wicket Gaming är...
TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market som inleddes den 22 juli 2021...
Nyhetsbrev | 2021-06-28
Arbetsrätten reformeras – regeringen presenterar nya lagförslag
Regeringen har nu presenterat lagförslag som ska reformera den svenska arbetsrätten. Förslagen ligger i linje med den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som tidigare träffats mellan Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall...
Regeringen har nu presenterat lagförslag som ska reformera den svenska arbetsrätten. Förslagen ligger i linje med den...
Uppdrag | 2021-06-23
TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market
TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market som inleddes den 23 juni 2021 samt den emission av units om...
TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier...
Uppdrag | 2021-06-03
TM & Partners har biträtt Frill Holding AB (publ) vid förvärv av samtliga aktier i JUICA Sverige AB och B8 SVERIGE AB (Beijing8)
Juica producerar och säljer ekologiska, kallpressade och opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer, helt utan tillsatser, under varumärken Juica och Juicekultur. Bolagets produkter säljs i dagligvaruhandeln, servicehandeln och inom hotell-, restaurang- och cateringverksamheter samt genom egen och...
Juica producerar och säljer ekologiska, kallpressade och opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer, helt utan tillsatser, under varumärken Juica...
Nyhetsbrev | 2021-04-22
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2021)
Prolongation of Covid-19 support measures Several Covid-19 support measures have been prolonged and will continue to apply during the spring of 2021, amongst others: The short-time work allowance will continue to apply until 30 June...
Prolongation of Covid-19 support measures Several Covid-19 support measures have been prolonged and will continue to apply...
Uppdrag | 2020-12-22
TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) vid förvärv av Apprope AB
TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) (”MAG”) vid förvärv av spelstudion Apprope AB. MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter,  och har skapat en katalog av...
TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) (”MAG”) vid förvärv av spelstudion Apprope AB. MAG...
Nyhetsbrev | 2020-10-22
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2020)
Skärpta krav vid utstationering av personal Den 30 juli 2020 trädde skärpta regler vid utstationering av arbetstagare i kraft, varigenom ändringsdirektivet gällande utstationering (Direktiv (EU) 2018/957) implementerades. De nya reglerna innebär bland annat att den...
Skärpta krav vid utstationering av personal Den 30 juli 2020 trädde skärpta regler vid utstationering av arbetstagare...
Uppdrag | 2020-08-31
TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) vid förvärv av Sventertainment AB
TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) (”MAG”) vid förvärv av det svenska mediebolaget Sventertainment AB. MAG är en ledande mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. MAG är experter på ordspel och trivia,...
TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) (”MAG”) vid förvärv av det svenska mediebolaget Sventertainment...
Uppdrag | 2020-05-15
Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint
Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236...
Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande...
Nyhet | 2020-03-20
Reglerna om statligt stöd vid korttidspermitteringar med anledning av Covid-19
De nya reglerna om korttidspermitteringar renderar väldigt många frågor och det finns endast begränsad tolkningshjälp om hur man ska tillämpa de skyndsamt utarbetade reglerna. Tillväxtverket, som är beslutande myndighet, uppdaterar löpande sin hemsida med den...
De nya reglerna om korttidspermitteringar renderar väldigt många frågor och det finns endast begränsad tolkningshjälp om hur...
Uppdrag | 2019-09-10
Norvestor har sålt Nomor till ServiceMaster
Törngren Magnell har biträtt Norvestor VI L.P. i förbindelse med försäljningen av Nomor Holding AB till ServiceMaster Global Holdings, Inc. för ca 200 miljoner USD. Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet och finns...
Törngren Magnell har biträtt Norvestor VI L.P. i förbindelse med försäljningen av Nomor Holding AB till ServiceMaster Global...
Nyhetsbrev | 2019-07-11
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2019)
Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att utöka fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister, genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580)....
Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att...
Nyhetsbrev | 2019-04-25
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2019)
Generaldirektör felaktigt avskedad av staten Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen. I samband med ett outsourcing-arrangemang mellan myndigheten och IBM beslutade Maria Ågren att...
Generaldirektör felaktigt avskedad av staten Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren,...
Uppdrag | 2019-02-05
Törngren Magnell har biträtt Norvestor vid förvärv av Xllnc
Törngren Magnell har biträtt Norvestor VII L.P. i förbindelse med förvärvet av Xllnc Nordic AB. Xllnc är en ledande leverantör av tjänster för livscykelhantering av IT utrustning till stora företag i Norden. Bolagets kärnverksamhet är...
Törngren Magnell har biträtt Norvestor VII L.P. i förbindelse med förvärvet av Xllnc Nordic AB. Xllnc är...
Uppdrag | 2018-12-14
Törngren Magnell har biträtt Rototec i samband med förvärv av Stures Brunnsborrningar
Törngren Magnell har biträtt Rototec AB i samband med förvärv av Stures Brunnsborrningar AB, ett bolag med en lång historik och stor erfarenhet inom geoenergi. Rototec AB är marknadsledande inom geoenergi på den europeiska marknaden...
Törngren Magnell har biträtt Rototec AB i samband med förvärv av Stures Brunnsborrningar AB, ett bolag med...
Nyhetsbrev | 2018-11-01
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2018)
Ny dom angående en arbetssökande som vägrade skaka hand vid en intervju Den 15 augusti 2018 avgjorde Arbetsdomstolen ett mål avseende diskriminering under en rekryteringsprocess. Under en anställningsintervju vägrade en arbetssökande att hälsa på företagets...
Ny dom angående en arbetssökande som vägrade skaka hand vid en intervju Den 15 augusti 2018 avgjorde...
Nyhetsbrev | 2018-09-04
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2018)
Arbetsmarknadens parter presenterar ett lagförslag avseende begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder Med anledning av en pågående översyn av rätten att vidta stridsåtgärder och möjligheten att införa begränsningar som regeringen tilldelat en särskild utredare har...
Arbetsmarknadens parter presenterar ett lagförslag avseende begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder Med anledning av en pågående...
Uppdrag | 2018-07-12
Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Envirotainer
Törngren Magnell har biträtt AAC Capital Partners i förbindelse med försäljningen av Envirotainer till det internationella riskkapitalbolaget Cinven. Envirotainer, med huvudkontor i Stockholm, utvecklar, tillverkar och hyr ut containrar med aktiv temperaturkontroll som främst används...
Törngren Magnell har biträtt AAC Capital Partners i förbindelse med försäljningen av Envirotainer till det internationella riskkapitalbolaget...
Uppdrag | 2018-06-25
Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage vid avyttring av en logistikportfölj till Shurgard
Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage, Nordens näst största aktör inom förrådsuthyrning för hem och företag, samt dess huvudägare Evergreen Real Estate Partners S.À R.L, vid avyttring av fem av sina totalt elva anläggningar...
Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage, Nordens näst största aktör inom förrådsuthyrning för hem och företag,...
Nyhetsbrev | 2018-04-17
Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2018)
Arbetsgivares rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret av kandidater ska granskas Det har blivit vanligare att arbetsgivare begär att kandidater uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Regeringen har därför utsett en särskild utredare för att...
Arbetsgivares rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret av kandidater ska granskas Det har blivit vanligare att...
Uppdrag | 2018-01-24
Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av Identx AB
Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer...
Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och...
Nyhetsbrev | 2017-10-10
Nyhetsbrev inom arbetsrätt
Läs vårt senaste nyhetsbrev inom arbetsrätt här: Employment Law News – What’s new in Swedish Employment Law (Third Quarter 2017).
Läs vårt senaste nyhetsbrev inom arbetsrätt här: Employment Law News – What’s new in Swedish Employment Law...
Uppdrag | 2017-09-01
Törngren Magnell har biträtt Lincoln Electric Holdings, Inc. vid förvärv av Air Liquide Welding
Lincoln Electric Holdings, Inc. är världsledande på konstruktion, utveckling och tillverkning av bland annat svetslösningar och skärmsystem med huvudkontor i Cleveland, Ohio USA. Lincoln Electric har 63 tillverkningsställe, inklusive verksamheter och joint ventures i 23...
Lincoln Electric Holdings, Inc. är världsledande på konstruktion, utveckling och tillverkning av bland annat svetslösningar och skärmsystem...
Uppdrag | 2017-08-22
Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av fem kommunikationsbyråer från Intellecta
Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärv av fem stycken kommunikationsbyråer, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted Tomorrow och U.N. Reel, från Intellecta AB (publ.) och stärker därmed sin position vad...
Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärv av fem stycken kommunikationsbyråer,...
Nyhetsbrev | 2017-08-04
Nyhetsbrev inom arbetsrätt
Läs vårt senaste nyhetsbrev inom arbetsrätt här: Employment Law News – What’s new in Swedish Employment Law (Second Quarter 2017).
Läs vårt senaste nyhetsbrev inom arbetsrätt här: Employment Law News – What’s new in Swedish Employment Law...
Uppdrag | 2016-09-15
Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärvet av Creo Media Group
Törngren Magnell har biträtt Hallvarsson & Halvarsson Group, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärvet av Creo Media Group. Creo är Sveriges ledande digitala kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media med en årlig omsättning på cirka 40...
Törngren Magnell har biträtt Hallvarsson & Halvarsson Group, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärvet av Creo Media...
Uppdrag | 2016-05-18
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess.
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den 16 maj 2016 ringde VD Karl Bohman och grundaren Göran Bolin i klockan hos Nasdaq Stockholm och därmed...
Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den...
Uppdrag | 2016-03-24
Törngren Magnell har biträtt LRF Media AB i samband med försäljningen av nio tidskriftstitlar till Bonnier
Efter en strategisk översyn och ett beslut tidigare i vår att sälja ett antal av LRF Media’s titlar, har idag två parallella överlåtelser signerats med Bonnier Publications A/S och Bonnier Tidskrifter AB. Under ett aktieöverlåtelseavtal...
Efter en strategisk översyn och ett beslut tidigare i vår att sälja ett antal av LRF Media’s...
Uppdrag | 2016-02-16
Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Signal Processing Devices Sweden AB till e2v Technologies plc
Törngren Magnell har biträtt ägarna av Signal Processing Devices Sweden AB, ett ledande företag inom design och utveckling av högpresterande A/D-omvandlare, vid försäljningen till e2v Technologies plc, en leverantör av innovativ teknik för högpresterande system...
Törngren Magnell har biträtt ägarna av Signal Processing Devices Sweden AB, ett ledande företag inom design och...
Uppdrag | 2016-02-05
Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Trimma till Visma
Törngren Magnell biträdde grundarna av Trimma AB, som utvecklar och levererar verktyg och tjänster inom beslutsstöd, analys och budgetering, i förbindelse med försäljningen av bolaget till Visma. Trimma är baserat i Umeå och hade 2014/2015 en...
Törngren Magnell biträdde grundarna av Trimma AB, som utvecklar och levererar verktyg och tjänster inom beslutsstöd, analys och...
Uppdrag | 2022-03-28

TM & Partners har biträtt Fuud vid ingående av avtal avseende förvärv av GI-boxen och Foodbox

TM & Partners har biträtt FUUD AB (publ) vid ingående av avtal avseende förvärv av samtliga aktier i GI-boxen Sweden AB och Foodbox Scandinavia AB.

GI-boxen är ett snabbväxande bolag inom E-handel av hälsosamma livsmedel. Bolaget säljer ett urval av näringsrika och smakrika frysta färdigmaträtter med en balans mellan proteiner, naturliga fetter och nyttiga kolhydrater. Foodbox är ett bolag inom segmentet träning och hälsa med över 450 återförsäljare i Sverige. Bolaget säljer ett urval av 13 nyttiga färdiglagade rätter genom sina egna frysar i gym, sporthallar och andra träningsanläggningar runt om i landet. Maträtterna är speciellt framtagna för att främja ett aktivt liv för de som vill må bra och komma i form.

För ytterligare information, se pressmeddelande.

TM & Partners team bestod av delägarna Vaiva Eriksson och Johan Wigh samt biträdande jurister Sofia Lindh, Tom Bovaller, Philip Bihl, Jacob Elovsson Hultin, Sara Jacobson, Cecilia Bergman, Markus Ellström och Alexandra Rosell.

Uppdrag | 2022-01-20

TM & Partners har biträtt Priveq i samband med investering i Equestrian Stockholm

TM & Partners har biträtt Priveq Investment VI(A) och Priveq Investment VI(B) i samband med Priveqs investering i det prestigefyllda ridsportvarumärket Equestrian Stockholm AB.

Equestrian Stockholm har två år i rad blivit utsedda till Gasellföretag och har under sina sex år vuxit till en omsättning på över 100 miljoner kronor. Företaget designar och erbjuder ett exklusivt sortiment av produkter till hästar, ryttare och hundar världen över. De är idag världens största ridklädesmärke på Instagram och expanderar kraftig både via sin globala e-handel samt över 150 återförsäljare i 30 länder. För ytterligare information, se pressrelease.

TM & Partners team bestod av Per Granström (delägare), Sara Jacobson (biträdande jurist), Johan Mörlin (biträdande jurist), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist), Karolina Kjellberg (senior biträdande jurist) och Mark Gebert (biträdande jurist).

Uppdrag | 2021-12-01

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, förvärvet av Coala-Life AB och konverteringen av obligationslån

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och konverteringen av RNB:s obligationslån till ovillkorade kapitaltillskott och aktier i bolaget.

Jotunfjell Partners AS har ett primärt fokus på nordisk detaljhandel, och innehar idag bland annat den svenska klädkedjan Pagelle.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Bolaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Till följd av transaktionerna ändrade RNB företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) och verksamhetsinriktning till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinteknik. Därtill genomfördes ett listbyte av RNB:s aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market i samband med transaktionernas slutförande.

TM & Partners team bestod av Niclas Högström (delägare, M&A), Johan Wigh (delägare, kapitalmarknad), Tobhias Brandell (delägare, bank och finans), Fredrik Gustafsson (delägare, tech), Sara Jacobson (biträdare jurist, M&A), Mikael Ahlberg (biträdande jurist, M&A), Robin Bergqvist (biträdande jurist, bank och finans), Philip Bihl (biträdande jurist, kapitalmarknad), Johan Mörlin (biträdande jurist, M&A), Karolina Kjellberg (senior biträdande jurist, tech), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt) och Catharina Danielsson (biträdande jurist, fastighet).

Uppdrag | 2021-10-27

TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 27 oktober 2021.

Hilbert Group är ett investeringsbolag fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys. Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (biträdande jurist, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt) och Alexandra Rosell (biträdande jurist, tech).

Uppdrag | 2021-10-08

TM & Partners har biträtt vid försäljningen av Boxnet AB

TM & Partners har biträtt samtliga aktieägare vid försäljningen av Boxnet AB till den nordiska koncernen Confirma Software. Boxnet är ett stockholmsbaserat företag som utvecklar webbaserade kassasystemslösningar för butiker och kedjor. Boxnets system låter användarna integrera kassautrustningen med lager, kundinformation och bokföring genom både hårdvara och mjukvara.

TM & Partners team bestod av Per Granström (delägare), Johan Mörlin (associate), Tom Bovaller (associate) och Cecilia Bergman (senior associate).

Uppdrag | 2021-07-22

TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen på Spotlight Stock Market

TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market som inleddes den 22 juli 2021 samt den emission av aktier om cirka 21 MSEK som genomfördes i samband med noteringen, vilken tecknades till 346 procent. 

 

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla dess spelplattform och spelet Cricket Manager med focus på världens nästa största sport. Bolaget har en stor passion för free-to-play-spel (F2P), särskilt inom sportgenren och målet är att bredda spelportföljen till att även innefatta andra sportmanagerspel.

 

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (Partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Karolina Kjellberg (Associatetech) och Cecilia Bergman (Senior Associate, arbetsrätt).

Nyhetsbrev | 2021-06-28

Arbetsrätten reformeras – regeringen presenterar nya lagförslag

Regeringen har nu presenterat lagförslag som ska reformera den svenska arbetsrätten. Förslagen ligger i linje med den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som tidigare träffats mellan Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Förslagen innebär ett flertal ändringar av bl.a. lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), samt införande av ett nytt och parallellt offentligt studiestöd liksom omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.

De föreslagna ändringarna av arbetsrätten innebär i korthet följande:

Saklig grund vid uppsägning från arbetsgivares sida ersätts av sakliga skäl
I likhet med nuvarande regler kan sakliga skäl vara arbetsbrist eller personliga skäl. Det nya förslaget innebär ingen ändring i sak vad gäller uppsägning pga. arbetsbrist utan syftar till att göra det mer förutsebart vad som krävs för en giltig uppsägning pga. personliga skäl. Sakliga skäl ska anses föreligga om arbetstagaren gjort sig skyldig till ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet och arbetstagaren insett eller bort inse detta. En avvägning ska inte längre göras mot arbetstagarens intresse av att behålla anställningen och det ska inte heller göras någon prognos med avseende på hur arbetstagaren i framtiden kan tänkas komma att bete sig.

Arbetsgivaren får en utökad möjlighet att göra undantag från turordningen
Vid uppsägning pga. arbetsbrist ska alla arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare enligt förslaget, oavsett antal anställda hos arbetsgivaren.

Anställningen kommer inte längre bestå under en tvist om ogiltighet när en arbetstagare sagts upp
Enligt förslaget ska en anställning upphöra vid uppsägningstidens slut även om uppsägningen är tvistig. Detta kommer medföra lägre kostnader för arbetsgivare eftersom lön inte behöver utbetalas under en pågående tvist om uppsägning. För att motverka överträdelser av reglerna föreslås samtidigt en höjning av skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden.

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad
Arbetsgivare ska iaktta vissa turordningsregler när arbetstagares sysselsättningsgrad sänks (s.k. hyvling) och arbetstagare ska ha rätt till omställningstid motsvarande deras uppsägningstid (dock max tre månader).

Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning
Den nya anställningsformen liknar den tidigare men ska övergå till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader i stället för 24 månader som idag gäller för en allmän visstidsanställning. Arbetstagare som haft en särskild visstidsanställning i mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.

Anställningsavtal på heltid ska vara norm
Om inget annat avtalas särskilt ska ett anställningsavtal anses gälla på heltid.

Anställda hos bemanningsföretag får en ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag
Uthyrda arbetstagare ska erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget om de arbetat vid samma driftsenhet hos kundföretaget i minst 24 månader under en period om 36 månader. Kundföretaget kan som alternativ erbjuda arbetstagare en ersättning motsvarande två månadslöner.

Flertalet av reglerna ska vara dispositiva på så sätt att avvikelser kan göras genom kollektivavtal.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Uppdrag | 2021-06-23

TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market som inleddes den 23 juni 2021 samt den emission av units om cirka 19,9 MSEK som genomfördes i samband med noteringen, vilken tecknades till 555 procent.

LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots (digitala spelautomater) med fokus på spelupplevelser för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Målet är att utveckla nyskapande spel med fokus på spelupplevelse och spelatmosfär. Bolagets spelportfölj innehåller en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (Partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (Associate, kapitalmarknad) och Cecilia Bergman (Senior Associate, arbetsrätt).

Uppdrag | 2021-06-03

TM & Partners har biträtt Frill Holding AB (publ) vid förvärv av samtliga aktier i JUICA Sverige AB och B8 SVERIGE AB (Beijing8)

Juica producerar och säljer ekologiska, kallpressade och opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer, helt utan tillsatser, under varumärken Juica och Juicekultur. Bolagets produkter säljs i dagligvaruhandeln, servicehandeln och inom hotell-, restaurang- och cateringverksamheter samt genom egen och extern e-handel. För ytterligare information om förvärvet av Juica, se pressrelease.

Beijing8 producerar och säljer dumplings och sidoprodukter såsom såser, drycker och tillagningsprodukter. Produkterna säljs i dagligvaruhandeln och i egna restauranger runtom i Norden. Under 2020 producerade och sålde bolaget över 6 miljoner dumplings, vilket gör det till ett av de största varumärkena för dumplings i Europa. För ytterligare information om förvärvet av Beijing8, se pressrelease.

TM & Partners team bestod av delägarna Vaiva Eriksson och Sandra Broneus samt biträdande jurister Philip Reznik, Tom Bovaller, Philip Bihl, Jacob Elovsson Hultin, Cecilia Bergman, Andreas Sahlstedt och Mark Gebert.

Nyhetsbrev | 2021-04-22

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2021)

Prolongation of Covid-19 support measures

Several Covid-19 support measures have been prolonged and will continue to apply during the spring of 2021, amongst others:

  • The short-time work allowance will continue to apply until 30 June 2021.
  • The restructuring support will continue to apply until April 2021. A prolongation to June 2021 is awaiting approval from the European Commission.
  • The Swedish state will continue to bear the employers’ higher costs for sick pay until April 2021.
  • The temporary abolishment of the requirement for employees to present a doctor’s certificate from sick day eight and onwards has already been prolonged until April 2021, as well as the abolishment of the qualifying deduction for sick pay (Sw. karensavdrag).

Several appeals regarding the short-time work allowance

The media has reported that the Swedish Agency for Economic and Regional Growth in several cases has not applied the law regarding short-time work allowance correctly and thereby made wrong decisions regarding allowances to companies during the pandemic. In at least 20 cases tried by the Administrative Court of Stockholm, the court has stated that the agency has not applied the law correctly and over 60 employers have had their appeal ruled in their favor. However, in a clear majority of the over 500 cases tried by the court so far, the court has ruled in favor of the agency. Over 5,000 appeals have been made to the Administrative Court of Stockholm and more can be expected.

Ruling from the Labor Court regarding the requirement to give notice of termination in person

In a recent case from the Labor Court, the court ruled that it was not reasonable to demand that the notice of termination, with mandatory information on actions to be taken in order to claim damages or invalidity, should have been given to the employee in person (as is the main rule). The court accepted that the employer had sent the notice in a registered letter to the employee’s last known address when the employee did not show up at the meeting with the employer because the employee had symptoms of Covid-19. Thus, the time limit had begun to run ten days after the employer had sent the registered letter to the employee, despite the fact that the employee did not collect the letter and thus did not receive any notice of action for invalidity. [AD 2021 nr 3]

Consequences of the employer not correcting misunderstandings regarding a termination

In a recent case from the Labor Court, the court tried whether an employee had been summarily dismissed or resigned voluntarily when she after a meeting with the managing director did not perform any work. The employee thought that she had been terminated during the meeting whereas the employer held that the employee had taken time off and thereafter did not show up for work. The court stated that where the employer has reason to believe that an employee perceives himself as dismissed, the employer must clarify the situation and correct any misunderstandings regarding the employment. The employer may not use any uncertainty or ambiguity to allow the employment to end. Since the employer had not corrected the misunderstanding, the court found that the employee had been summarily dismissed. Since there was not just cause for termination, the employer was obliged to pay damages in accordance with the Swedish Employment Protection Act. [AD 2021 nr 14]

If you would like more information or specific advice, please contact our L&E team.

Uppdrag | 2020-12-22

TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) vid förvärv av Apprope AB

TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) (”MAG”) vid förvärv av spelstudion Apprope AB. MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter,  och har skapat en katalog av spel som Ruzzle, Word Domination, WordBrain och Quizkampen som har laddats ned över 250 miljoner gånger. Apprope AB är en svensk mobilspelsutvecklare som startades 2012. Bolaget är specialiserat på spel inom ordkategorin och är mest känt för ordspelet Word Bubbles som nått topplaceringar på både App Store och Google Play över mest nedladdade ordspelen i USA.

Vänligen se mer information här.

TM & Partners team bestod av Per Granström (partner), Anna Elheim Sylten (associate), Karolina Kjellberg (associate), Sara Jacobson (associate) och Cecilia Bergman (associate).

Nyhetsbrev | 2020-10-22

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2020)

Skärpta krav vid utstationering av personal

Den 30 juli 2020 trädde skärpta regler vid utstationering av arbetstagare i kraft, varigenom ändringsdirektivet gällande utstationering (Direktiv (EU) 2018/957) implementerades. De nya reglerna innebär bland annat att den lön som arbetstagarorganisationer kan kräva i kollektivavtal inte längre är begränsad till en miniminivå. Detta betyder att utstationerade arbetstagare ska ha rätt till ersättning som motsvarar den som gäller för lokalt anställda arbetstagare i en jämförbar situation. Långvarigt utstationerade arbetstagare ska, med vissa undantag, ha rätt till samma arbets- och anställningsvillkor som gäller för lokalt anställda arbetstagare.

Dessutom måste arbetsgivare anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson i Sverige senast dagen då utstationeringen startar. Arbetsgivaren har också en skyldighet att lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige om att utstationeringen anmälts. Om tjänstemottagaren inte mottar dokumentation från arbetsgivaren har tjänstemottagaren en skyldighet att meddela detta till Arbetsmiljöverket.

Förhandlingar angående modernisering av arbetsrätten har strandat

Den 1 juni 2020 presenterade en särskild utredare dess utredning avseende en modernisering av den svenska arbetsrätten. Utredningen har blivit mycket omdebatterad och starkt kritiserad av framförallt arbetstagarorganisationer och Vänsterpartiet. Arbetsmarknadens parter fick möjligheten att utarbeta ett avtal före den 30 september 2020 som skulle gälla istället för lagförslaget men har ännu inte lyckats enas. Förhandlingarna kommer därför fortsätta under hösten.

Arbetsdomstolen klargör att en provanställning kan förlängas under vissa omständigheter

Den 30 september 2020 avgjorde Arbetsdomstolen ett fall där arbetsgivaren hade beslutat att provanställning inte skulle övergå i en tillsvidareanställning eftersom arbetsgivaren inte ansåg sig kunna bedöma arbetstagarens prestationer då denne varit föräldraledig under huvuddelen av prövotiden. Skälet till föräldraledigheten var främst att arbetstagarens fru hade drabbats av en förlossningsdepression. Frågan i målet gällde huruvida arbetstagaren hade blivit utsatt för könsdiskriminering eller missgynnad i strid med föräldraledighetslagen.

Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren inte hade blivit könsdiskriminerad eftersom arbetsgivarens beslut saknade samband med skälet till att arbetstagaren tog ut föräldraledighet. Däremot kom Arbetsdomstolen fram till att arbetstagaren hade blivit missgynnad på grund av sin föräldraledighet i strid med föräldraledighetslagen. I avgörandet klargör Arbetsdomstolen att anställningsskyddslagen inte hindrar att en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare, i en situation där frågan om att avbryta en provanställning har aktualiserats på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden, utan hinder av anställningsskyddslagen kan komma överens om att förlänga prövotiden med en period som motsvarar frånvaron. [AD 2020 nr 53]

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Uppdrag | 2020-08-31

TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) vid förvärv av Sventertainment AB

TM & Partners har biträtt MAG Interactive AB (publ) (”MAG”) vid förvärv av det svenska mediebolaget Sventertainment AB. MAG är en ledande mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. MAG är experter på ordspel och trivia, och har skapat en katalog av spel som Ruzzle, Word Domination, WordBrain och Quizkampen som har laddats ned över 250 miljoner gånger. Sventertainment AB är ett svenskt mediebolag specialiserat på livestreamad underhållning. Bolaget ligger bakom den framgångsrika frågesportsappen Primetime, som sänder livequiz sju dagar i veckan.

Vänligen se mer information i här.

TM & Partners team bestod av Per Granström (partner), Anna Bjurell (senior associate), Anna Elheim Sylten (associate), Sofia Lindh (associate), John Park (associate), Carl Östlund (associate) och Cecilia Bergman (associate).

Uppdrag | 2020-05-15

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236 miljoner på fem år. Bland kunderna märks också Amazon, Viacom, Volvo, IKEA och H&M.

För mer information om transaktionen se pressmeddelande här.

Törngren Magnells team bestod av Per Granström (delägare M&A), Philip Reznik (senior biträdande jurist M&A), Anna Elheim Sylten (biträdande jurist M&A),  Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist M&A), Fredrik Gustafsson (delägare tech), John Park (biträdande jurist tech), Cecilia Bergman (biträdande jurist arbetsrätt), Cecilia Rudels (delägare bank & finans), Marcus Kern Fahlander (biträdande jurist bank & finans), Louise Ekdahl (biträdande jurist bank & finans) och Andreas Sahlstedt (biträdande jurist fastighetsrätt).

Nyhet | 2020-03-20

Reglerna om statligt stöd vid korttidspermitteringar med anledning av Covid-19

De nya reglerna om korttidspermitteringar renderar väldigt många frågor och det finns endast begränsad tolkningshjälp om hur man ska tillämpa de skyndsamt utarbetade reglerna. Tillväxtverket, som är beslutande myndighet, uppdaterar löpande sin hemsida med den senaste information. Läs mer här.

Reglerna om korttidspermittering är endast en av flera åtgärder en arbetsgivare kan vidta för att minska sina personalkostnader. Om ni önskar mer information om ovanstående eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam: Anna Jerndorf, Lisa Ericsson, Cecilia Bergman

Uppdrag | 2019-09-10

Norvestor har sålt Nomor till ServiceMaster

Törngren Magnell har biträtt Norvestor VI L.P. i förbindelse med försäljningen av Nomor Holding AB till ServiceMaster Global Holdings, Inc. för ca 200 miljoner USD.

Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet och finns representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till huvudkunderna hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Sedan 2017 är bolaget även etablerat i Norge genom Pelias Norsk Skadedyrkontroll.

Törngren Magnell biträdde Norvestor i förbindelse med förvärvet av Nomor i maj 2014 och bistod Nomor vid dess nio strategiska förvärv i Norge och Sverige. Under Norvestors innehav har omsättningen ökat från 104 miljoner kr 2013 till ca 500 miljoner kr.

Törngren Magnells team bestod av Sten Hedbäck (partner, M&A), Vaiva Eriksson (partner, M&A), Bruce McGinn (counsel, M&A), Philip Reznik (associate, M&A), Carl Östlund (associate, M&A), Emma Borg (associate, M&A), John Park (associate, M&A), Cecilia Bergman (associate, arbetsrätt), Catharina Danielsson (associate, fastighet) och Carolin von Oelreich (associate, bank och finans).

Nyhetsbrev | 2019-07-11

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2019)

Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att utöka fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister, genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare kommer det inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019.

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om förlängt anställningsskydd tills arbetstagaren fyllt 69 år. Anställningsskyddet i lagen om anställningsskydd (1982:80) syftar till att ge arbetstagare trygghet i sin anställning och att skydda arbetstagaren från att bli uppsagd utan saklig grund. Idag har arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning tills att de fyllt 67 år. Genom ändringar i lagen om anställningsskydd (1982:80) kommer arbetstagare ha rätt att kvarstå i sin anställning tills att de fyllt 69 år. Efter det kommer det bli möjligt att säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande och utan saklig grund. Andra regler i lagen, såsom uppsägningstider och företrädesrätt till återanställning, kommer också påverkas av den nya åldersgränsen.

De nya reglerna börjar gälla stegvis; den 1 januari 2020 kommer den nya åldersgränsen vara 68 år och den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen vara 69 år.

Särskild utredare tillsätts för att utreda den svenska arbetsrätten

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av den svenska arbetsrätten. Direktiven är att fokusera på fyra deluppdrag och utredningen ska presenteras för regeringen senast den 31 maj 2020. I korthet innebär de fyra deluppdragen att den särskilda utredaren ska utarbeta författningsförslag avseende utökade undantag från turordningsreglerna, arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga, lägre uppsägningskostnader samt överväga författningsförslag för att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för anställda med olika anställningsvillkor.

Utredningen och dess givna direktiv är baserade på januariavtalet, en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Enligt januariavtalet ska förändringarna i lagen om anställningsskydd genomföras senast år 2021.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer under 18 år

Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer under 18 år. Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaravgifterna för arbetstagare som är 15-17 år med en maximal lön om 25 000 kronor per månad vara 10,21 procent. Syftet är att ge möjligheter för unga personer att erhålla sommar- och deltidsjobb under studierna så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och ska tillämpas på alla ersättningar som utbetalas efter den 31 juli 2019.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Nyhetsbrev | 2019-04-25

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2019)

Generaldirektör felaktigt avskedad av staten

Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen. I samband med ett outsourcing-arrangemang mellan myndigheten och IBM beslutade Maria Ågren att göra avsteg från svensk lagstiftning genom att ge utländska tekniker som arbetade för IBM tillgång till myndighetens IT-system innehållandes konfidentiell information, detta trots att teknikerna inte hade genomgått en säkerhetsprövning. Staten omplacerade först Maria Ågren till tjänsten som generaldirektör i Regeringskansliet men efter att hon accepterade ett strafföreläggande (böter om 70 000 kronor) för vårdslöshet med hemlig uppgift avskedade staten henne. Arbetsdomstolen fann att Maria Ågren utan egen förskyllan hade försatts i en besvärlig situation som nytillträdd generaldirektör. Domstolen kom därför till slutsatsen att Maria Ågren – trots den allvarliga kritik som kan riktas mot hennes handlande som generaldirektör för Transportstyrelsen – inte hade åsidosatt sina åligganden på ett sådant allvarligt sätt att det motiverar ett avskedande från hennes anställning i Regeringskansliet. Avskedandet ogiltigförklarades därför. [AD 2019 nr 15]

Skälig uppsägningstid för en verkställande direktör

Den 20 februari 2019 beviljade Arbetsdomstolen ett interimistiskt förbud för en före detta verkställande direktör som hade sagt upp sig mot att konkurrera med hans tidigare arbetsgivare tills uppsägningstiden löpt ut. Domstolen framhöll att den verkställande direktören ska iaktta en skälig uppsägningstid om sex månader eftersom ingen uppsägningstid hade avtalats mellan parterna. Verkställande direktörer är normalt undantagna från lagen om anställningsskydd som innehåller tvingande regler om uppsägningstider för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Istället är verkställande direktörer och deras arbetsgivare fria att avtala om anställningsvillkoren i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt praxis är en uppsägningstid om sex månader skälig i fall där arbetsgivaren vill säga upp den verkställande direktören i en situation där någon uppsägningstid inte överenskommits. Av denna dom kan slutsatsen dras att sex månaders uppsägningstid också är skäligt för det fall den verkställande direktören vill säga upp anställningen och ingen uppsägningstid har överenskommits. [AD 2019 nr 12]

Ny guide om aktiva åtgärder från Diskrimineringsombudsmannen

I januari 2017 skärptes reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen lanserar nu en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Guiden ska ge arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. Under 2019 kommer guiden kompletteras med fler tips och exempel.

http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2019/ny-guide-hjalper-arbetsgivare-forebygga-diskriminering/

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Uppdrag | 2019-02-05

Törngren Magnell har biträtt Norvestor vid förvärv av Xllnc

Törngren Magnell har biträtt Norvestor VII L.P. i förbindelse med förvärvet av Xllnc Nordic AB.

Xllnc är en ledande leverantör av tjänster för livscykelhantering av IT utrustning till stora företag i Norden. Bolagets kärnverksamhet är ett ”device-as-a-service” erbjudande som hjälper organisationer att utvärdera sina IT-behov samt planera, upphandla och finansiera IT utrustning. Ytterligare tjänster innefattar övervakning och hantering av företagens IT utrustning såsom PCs, surfplattor och mobiltelefoner under deras livstid, inklusive support och logistiktjänster. Xllnc has sitt huvudkontor i Växjö och har ca 200 anställda med en omsättning 2018 om ca 1,3 miljarder kronor.

Törngren Magnells team leddes av Sten Hedbäck (partner) och Vaiva Eriksson (partner) och inkluderade Anna Bjurell (Senior Associate, M&A), Sofia Lindh (Associate, M&A), Mikael Ahlberg (Associate, M&A), Emma Borg (Associate, M&A), Louise Wedar (Associate, bank & finans), Lisa Ericsson (Senior Associate, arbetsrätt), Cecilia Bergman (Associate, arbetsrätt) och Catharina Danielsson (Associate, fastigheter).

Uppdrag | 2018-12-14

Törngren Magnell har biträtt Rototec i samband med förvärv av Stures Brunnsborrningar

Törngren Magnell har biträtt Rototec AB i samband med förvärv av Stures Brunnsborrningar AB, ett bolag med en lång historik och stor erfarenhet inom geoenergi. Rototec AB är marknadsledande inom geoenergi på den europeiska marknaden och fortsätter sin starka strategiska tillväxt på den svenska marknaden genom förvärv av Stures Brunnsborrningar AB.

Törngren Magnells team bestod av Niclas Högström (Partner), Mikael Ahlberg (Associate), Sofia Lindh (Associate) Cecilia Bergman (Associate) och Catharina Danielsson (Associate).

Nyhetsbrev | 2018-11-01

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2018)

Ny dom angående en arbetssökande som vägrade skaka hand vid en intervju

Den 15 augusti 2018 avgjorde Arbetsdomstolen ett mål avseende diskriminering under en rekryteringsprocess. Under en anställningsintervju vägrade en arbetssökande att hälsa på företagets representant genom handskakning med hänvisning till att hennes tolkning av islam inte tillåter en sådan hälsning med personer av motsatt kön. Företaget avbröt intervjun och rekryteringsprocessen vartefter den arbetssökande stämde företaget. I Arbetsdomstolen hänvisade företaget till sin policy vilken syftar till att motverka bland annat särbehandling på grund av kön och kräver att samtliga arbetstagare kan hälsa på personer av motsatt kön genom handskakning. Arbetsdomstolen kom fram till att policyn missgynnar kvinnor som på grund av sin tro inte skakar hand med män och att policyn inte är lämplig, nödvändig och proportionerlig för att uppnå de berättigade syftena. Avbrytandet av rekryteringsprocessen utgjorde således otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen och företaget blev skyldigt att betala skadestånd. [AD 2018 nr 51]

Ny dom angående konkurrensklausuler i anställningsavtal

Arbetsdomstolen har i en ny dom prövat bland annat skäligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal och gränserna för arbetstagares lojalitetsplikt. Fallet rörde fyra arbetstagare som sade upp sig för att verka för ett konkurrerande bolag. Fråga uppkom huruvida de fyra arbetstagarna hade brutit mot lojalitetsplikten under deras anställningar samt om två av arbetstagarna brutit mot en konkurrensklausul i deras anställningsavtal. Vad gäller den två år långa konkurrensklausulen fann domstolen att den var skälig i förhållande till en av arbetstagarna. Arbetstagaren hade brutit mot klausulen och var därför skyldig att betala vite enligt kontraktet. Domstolen övervägde bland annat att arbetstagaren hade accepterat konkurrensklausulen i samband med en verksamhetsöverlåtelse där hon fått ersättning även för goodwill samt att hon personligen innehade flertalet licenser som krävdes för att bedriva verksamheten. I förhållande till den andra arbetstagaren ansåg domstolen emellertid att konkurrensklausulen var oskälig och därmed inte verkställbar eftersom arbetstagaren inte erhållit någon ersättning eller hade någon betydande roll i företaget. Domen bekräftar tidigare praxis om att konkurrensklausuler som huvudregel är oskäliga om arbetstagaren inte erhåller någon ekonomisk kompensation för åtagandet. Vidare kom Arbetsdomstolen fram till att en av arbetstagarna, och sannolikt även ytterligare en, hade brutit mot lojalitetsplikten under anställningen men utdömde inget skadestånd eftersom företaget inte visat vilken ekonomisk förlust som företaget drabbats av på grund av överträdelsen. [Arbetsdomstolen 2018 nr 49]

Nya domar angående värvningsklausuler i anställningsavtal

Arbetsdomstolen avkunnade nyligen två domar avseende värvningsklausuler i anställningsavtal. Fallen rörde tre arbetstagare som arbetade med spelutveckling och som sade upp sig för att verka i konkurrerande verksamhet varvid fråga uppkom huruvida värvningsklausulen i deras anställningsavtal hindrade dem från att anställa arbetstagare hos den tidigare arbetsgivaren.

Domstolen framhöll att vid bedömningen av skäligheten av en värvningsklausul så ska hänsyn tas till huruvida arbetsgivaren har ett legitimt syfte med klausulen. Om det enda syftet med en sådan klausul är att hindra att en före detta arbetstagare förmår andra arbetstagare att lämna sina anställningar, till exempel för att börja arbeta för en konkurrent, kan begränsningen endast motiveras för en kortare period. Domstolen framhöll att det vid tidpunkten för prövningen hade gått 6, 15 och 18 månader sedan anställningarna upphörde och arbetsgivarens legitima intresse av att upprätthålla klausulen borde ha avtagit.

Domstolen noterade att förbudet inte var begränsat till någon kategori av arbetstagare, såsom arbetstagare som de före detta arbetstagarna arbetat med, har särskild kunskap om eller arbetstagare hos bolaget eller koncernbolag som besitter särskilda färdigheter eller kunskaper. Vidare var klausulen inte begränsad till aktiv rekrytering av de före detta arbetstagarna, de fick inte anställa bolagets eller koncernbolags arbetstagare som sökte sig till dem för ny anställning utan deras påverkan.

Domstolen kom fram till att värvningsklausulen i anställningsavtalen var oskälig och därmed inte verkställbar. [AD 2018 nr 61 och AD 2018 nr 62]

Mot bakgrund av dessa domar bör arbetsgivare se över deras användning av värvningsklausuler och överväga följande; (i) kan perioden begränsas? (ii) kan kategorin av arbetstagare begränsas? (iii) kan typen av förbjudna handlingar begränsas, till exempel bara avse aktiv rekrytering av den före detta arbetstagaren?

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Nyhetsbrev | 2018-09-04

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2018)

Arbetsmarknadens parter presenterar ett lagförslag avseende begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder

Med anledning av en pågående översyn av rätten att vidta stridsåtgärder och möjligheten att införa begränsningar som regeringen tilldelat en särskild utredare har parterna på den svenska arbetsmarknaden kommit överens om en begränsning och presenterat ett lagförslag till regeringen. Enligt förslaget ska det inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknads- och etableringsministern har beskrivit lagförslaget som välbalanserat och meddelat att regeringen avser att gå vidare med det.

Undantag från diskrimineringsregler för mindre företag tas bort

När bristande tillgänglighet först infördes som en form av diskriminering i den svenska diskrimineringslagen (2008:567) år 2015 var företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda undantagna. Från och med 1 maj 2018 tas undantaget bort innebärandes att dessa mindre företag nu har en skyldighet under lag att anpassa sina tjänster och lokaler för att tillförsäkra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Polisens rätt att utföra inspektioner på arbetsplatsen utvidgas

Genom en ändring av utlänningslagen (2005: 716) utvidgas polismyndighetens rätt att göra inspektioner på arbetsplatsen för att kontrollera att arbetsgivare inte anställer individer utan erforderliga tillstånd. Arbetsplatsinspektionerna kräver inte en konkret misstanke men är begränsad till branscher där det finns en särskild risk för sådana anställningar. Avgiften för att anställa individer utan erforderliga tillstånd har också höjts. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Nya krav avseende rehabiliteringsplaner

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare som har en anställd som kan antas vara borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom skyldiga att upprätta en skriftlig plan för den anställdes återgång till arbetet (en ”rehabiliteringsplan”). Planen ska upprättas inom 30 dagar räknat från den första dagen av den anställdes sjukdom men underlåtenhet att upprätta en rehabiliteringsplan är inte förknippat med någon specifik sanktion. Syftet med rehabiliteringsplanen är att stödja det arbete som bedrivs på arbetsplatsen för att göra det möjligt för den anställde att återgå till arbete.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Uppdrag | 2018-07-12

Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Envirotainer

Törngren Magnell har biträtt AAC Capital Partners i förbindelse med försäljningen av Envirotainer till det internationella riskkapitalbolaget Cinven. Envirotainer, med huvudkontor i Stockholm, utvecklar, tillverkar och hyr ut containrar med aktiv temperaturkontroll som främst används för flygfrakt av läkemedel och vaccin.

Törngren Magnells team leddes av Sten Hedbäck (Partner, M&A) och inkluderade Jens Haneklint (Partner, fastighet), Anna Jerndorf (Partner, arbetsrätt), Tobhias Brandell (Partner, bank & finans), Vaiva Eriksson (Counsel, M&A), Anna Bjurell (Senior Associate, M&A), Cecilia Bergman (Associate, arbetsrätt), Martina Böhme (Associate, M&A), Fredrik Gunnard (Associate, tvistelösning), Philip Reznik (Associate, M&A), Sofia Lindh (Associate, M&A), Carolin von Oelreich (Associate, bank & finans).

Uppdrag | 2018-06-25

Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage vid avyttring av en logistikportfölj till Shurgard

Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage, Nordens näst största aktör inom förrådsuthyrning för hem och företag, samt dess huvudägare Evergreen Real Estate Partners S.À R.L, vid avyttring av fem av sina totalt elva anläggningar i Sverige. De anläggningar som berörs är Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping och Åkersberga. Köpare är Shurgard, som tar över anläggningarna inklusive medarbetare och kunder. För mer information, se pressrelease.

Törngren Magnells team bestod av Safa Mahmoudi (ansvarig delägare), Catharina Danielson och Amela Balijaj (fastighetsrätt) samt Anna Jerndorf och Cecilia Bergman (arbetsrätt).

Nyhetsbrev | 2018-04-17

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2018)

Arbetsgivares rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret av kandidater ska granskas

Det har blivit vanligare att arbetsgivare begär att kandidater uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Regeringen har därför utsett en särskild utredare för att utreda behovet av ett förbud för arbetsgivare att begära att kandidater ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret om så inte krävs enligt lag. Utredningen ska vara klar den 31 januari 2019.

Entreprenörers ansvar för lönefordringar bygg- och anläggningsbranschen

Den 16 februari 2018 överlämnade regeringen en proposition om större ansvar för entreprenörer för lönefordringar. Syftet med propositionen är att skydda de anställdas löner och att motverka osund konkurrens på marknaden.

Enligt proposition ska en anställd som arbetar för en underentreprenör och inte får betalt för sitt arbete kunna rikta sin lönefordran mot den underentreprenör som engagerade arbetsgivaren eller huvudentreprenören. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.

Ny lag om företagshemligheter presenterad för riksdagen

Den 8 februari 2018 presenterade regeringen en proposition avseende en ny lag om stärkt skydd mot missbruk av företagshemligheter. Propositionen baseras på ett EU-direktiv och överlämnades till riksdagen den 21 mars 2018. Den föreslagna lagen ska göra det möjligt att kräva skadestånd i fler situationer och fler handlingar kommer att betraktas som missbrukande av företagshemligheter.

Lagen ska inte hindra anställda från att slå larm om missförhållanden (whistleblowing) och företag kommer att ha ett större ansvar för att informera anställda om vad de anser utgöra konfidentiell information. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 9 juni 2018.

Cecilia Bergman, Associate

Om ni önskar mer information eller specifik rådgivning, vänligen kontakta vårt arbetsrättsteam.

Uppdrag | 2018-01-24

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av Identx AB

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer att skapa en attraktiv och regional styrka för koncernen.

Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group, Consilio, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och U.N Reel ingår sedan tidigare i H&H Group AB.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Uppdrag | 2017-09-01

Törngren Magnell har biträtt Lincoln Electric Holdings, Inc. vid förvärv av Air Liquide Welding

Lincoln Electric Holdings, Inc. är världsledande på konstruktion, utveckling och tillverkning av bland annat svetslösningar och skärmsystem med huvudkontor i Cleveland, Ohio USA. Lincoln Electric har 63 tillverkningsställe, inklusive verksamheter och joint ventures i 23 länder samt ett världsomspännande nätverk av distributörer och försäljningskontor med närvaro i 160 länder. Köpeskillingen uppgick till €115 miljoner.

Törngren Magnell har biträtt Lincoln Electric såsom lokalt ombud i Skandinavien och teamet bestod av Anett Lilliehöök (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Martina Böhme (Associate).

Uppdrag | 2017-08-22

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av fem kommunikationsbyråer från Intellecta

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärv av fem stycken kommunikationsbyråer, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted Tomorrow och U.N. Reel, från Intellecta AB (publ.) och stärker därmed sin position vad gäller kommunikationstjänster till offentlig sektor, sociala medier och rörlig media samt lokal representation i Malmö och närvaro i Shanghai.

Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group och Consilio ingår sedan tidigare i H&H Group.

Törngren Magnells team bestod av Anett Lilliehöök (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate), Sebastian Hellesnes (Associate) och John Park (Associate).

 

Uppdrag | 2016-09-15

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärvet av Creo Media Group

Törngren Magnell har biträtt Hallvarsson & Halvarsson Group, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärvet av Creo Media Group. Creo är Sveriges ledande digitala kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media med en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kr.

”Jag uppskattar Törngren Magnells fokus på de viktigaste frågorna och att processen därmed blir effektiv” kommenterar Martin Petersson, koncernchef för H&H Group.

I H&H Group ingår Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations och nu även Creo Media Group.

Törngren Magnells team leddes av Anett Kristin Lilliehöök (partner) och inkluderar även Sandra Broneus (partner), Anna Bjurell (biträdande jurist) och Cecilia Bergman (biträdande jurist).

Uppdrag | 2016-05-18

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess.

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology (tidigare ClimateWell  AB) med ett apportförvärv samt efterföljande noteringsprocess. Måndagen den 16 maj 2016 ringde VD Karl Bohman och grundaren Göran Bolin i klockan hos Nasdaq Stockholm och därmed öppnades handeln i aktien på First North.

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla.

Byråns team bestod av Johan Wigh och Sandra Broneus, partners, samt Cecilia Bergman, Christoffer Kenling och Viktor Olsson, associates.

Uppdrag | 2016-03-24

Törngren Magnell har biträtt LRF Media AB i samband med försäljningen av nio tidskriftstitlar till Bonnier

Efter en strategisk översyn och ett beslut tidigare i vår att sälja ett antal av LRF Media’s titlar, har idag två parallella överlåtelser signerats med Bonnier Publications A/S och Bonnier Tidskrifter AB. Under ett aktieöverlåtelseavtal kommer Bonnier Publications A/S att förvärva samtliga aktier i LRF Media Historiska Tidskrifter AB, som publicerar Allt om Historia, Populär Historia, Militär Historia och Släkthistoria, medan titlarna Lantliv, Lantliv Mat & Vin, Gods & Gårdar, Allt om Vin samt Hembakat kommer att övertas genom en inkråmsaffär. Bägge avtalen planeras att tillträdas den 1 juni, 2016.

Törngren Magnell’s team har inkluderat Niclas Högström (partner) samt Lisa Ström (senior associate) och Cecilia Bergman (associate).

Uppdrag | 2016-02-16

Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Signal Processing Devices Sweden AB till e2v Technologies plc

Törngren Magnell har biträtt ägarna av Signal Processing Devices Sweden AB, ett ledande företag inom design och utveckling av högpresterande A/D-omvandlare, vid försäljningen till e2v Technologies plc, en leverantör av innovativ teknik för högpresterande system och utrustning noterad på Londonbörsen.

Acuity Advisors Limited agerade som finansiell rådgivare för säljarna i transaktionen.

Törngren Magnells team leddes av Niclas Högström (partner) och inkluderade Lisa Ström (senior associate) och Cecilia Bergman (associate).

Uppdrag | 2016-02-05

Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Trimma till Visma

Törngren Magnell biträdde grundarna av Trimma AB, som utvecklar och levererar verktyg och tjänster inom beslutsstöd, analys och budgetering, i förbindelse med försäljningen av bolaget till Visma. Trimma är baserat i Umeå och hade 2014/2015 en omsättning på 43 miljoner kr, med ett rörelseresultat på 12,7 miljoner kr och 40 anställda.

Törngren Magnells team leddes av Sten Hedbäck (partner) och inkluderade Jens Haneklint (partner) och Philip Reznik (associate). Anna Jerndorf (partner) ansvarade för arbetsrättslig rådgivning, biträdd av Cecilia Bergman (associate).