Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-02-12

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med två kapitalanskaffningar

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB (publ) med en konvertibelemission om 25,1 MSEK som tecknades till 153 % och en aktieemission om 91,7 MSEK som tecknades till 121%. Ripasso Energy AB (publ) är noterad på NGM Nordic MTF.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor Olsson (Senior Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).