Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-06-13

Törngren Magnell har biträtt Flexion Mobile Plc med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Flexion Mobile Plc med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 13 juni 2018.

Flexion är en distributionsplattform för Android-spel. Bolaget erbjuder Android-spelutvecklare distribution i flera kanaler så som Amazon och Samsung samt flera lokala app-butiker.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner), Sebastian Hellesnes (Associate) och Jenny Strandberg (Associate).