Till Aktuellt
Uppdrag | 2019-03-27

Törngren Magnell har biträtt Frill Holding AB (publ) med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 27 mars 2019.

Frill är ett innovativt bolag som har utvecklat en unik teknologisk plattform för frusen mat. Bolagets produkter utgörs för närvarande av Frill The Frozen Smoothie och Add ice-cream.

Törngren Magnells team bestod av: