Till Aktuellt
Uppdrag | 2020-10-05

TM & Partners legal rådgivare till Inission AB vid riktad emission

Inission AB (”Inission”) har genomfört riktad emission av B-aktier i en private placement, genomfört av Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Genom emissionen tillförs Inission cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska och mekaniska produkter. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Inission i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team har bestod av:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.