Till Aktuellt
Uppdrag | 2021-06-30

TM & Partners har biträtt ett svenskt industribolag med en upphandling av globala nätverkstjänster

TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett avtal avseende SD-WAN och andra globala nätverkstjänster. Tjänsterna kommer att rullas ut i alla de länder (40+) där bolaget är etablerat.

Avtalen ingicks under juni 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson.