Till Aktuellt
Uppdrag | 2022-07-04

TM & Partners har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med samarbetsavtal och riktad emission

SaltX Technology Holding AB (publ) (“SaltX”) har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med SMA Mineral AB (”SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter, för att starta tillverkning av grön kalk. Som ett led i samarbetet har SaltX genomfört en riktad emission till SMA som tillför SaltX cirka 73 MSEK.

SaltX utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle.

TM & Partners agerade legal rådgivare till SaltX i samband med samarbetsavtalet och den riktade emissionen. TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (delägare) och Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist). Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.