Till Aktuellt
Uppdrag | 2023-04-17

TM & Partners har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag med flera viktiga ramavtal för svartfiber

Vi har biträtt ett svenskt infrastrukturföretag vid upprättandet av flertalet viktiga ramavtal med kunder och framtida kunder om nyttjandet av klientens långväga svartfiberinfrastruktur i norra Europa med tillhörande tjänster.

TM & Partners team bestod av: