Till Aktuellt
Uppdrag | 2023-09-27

Vi har biträtt vid en väsentlig outsourcing av IT-tjänster från ett försäkringsbolag

Vi har biträtt en IT-leverantör med upprättande och förhandling av ramavtal vid en väsentlig outsourcing av verksamhetskritiska IT-tjänster från ett försäkringsbolag.

Avtalen ingicks under sommaren 2023.

Vårt team bestod av: