Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-01-23

Vi har biträtt Arcario AB vid förvärv och riktad emission

Vi har biträtt Arcario AB vid förvärvet av samtliga aktier i det norska bolaget Vanir Finance AS.

I samband med förvärvet genomfördes även en riktad emission av aktier genom vilken Arcario tillfördes 7,5 miljoner kronor.

Arcario är ett bolag inriktat mot finansmarknaden med ett brett utbud av digitala lösningar inom finansiella handelssystem

Läs mer på Arcarios hemsida.

Vårt team bestod huvudsakligen av: