Till Aktuellt
Uppdrag | 2018-12-06

Törngren Magnell har biträtt Youcal AB i processen att bli betalningsinstitut

TM & Partners har biträtt Youcal AB med dess ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Bolaget tillhandahåller, under varumärket Youcal samt via de internetbaserade tjänsterna boka.se och youcal.com, en boknings och e-handelstjänst. Genom att använda tjänsten via smartphone eller läsplatta (iOS och Android) alternativt med dator, kan kunderna genomföra bokningar av tjänster och aktiviteter hos anslutna företag. Tillståndet beviljades den 27 november 2018.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner) och Sebastian Hellesnes (Associate).