Till Aktuellt
Uppdrag | 2021-03-16

TM & Partners har biträtt ett industribolag med en strategisk satsning på cyber security

TM & Partners har biträtt ett industribolag med ett managed service-avtal avseende cyber security, inklusive Application Operations (AO) och konsulttjänster.

Avtalsvärdet uppgår till ca 4 miljoner SEK per år.

Avtalet ingicks under mars 2021.

TM & Partners team bestod av Fredrik Gustafsson och John Park.