Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-05-23

Vi biträder Färna Invest i samband med dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics

TM & Partners biträder Färna Invest i samband med dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics.

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Chromogenics aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Färna Invest är ett investmentbolag som ägs av Gerald Engström, som bl.a. är grundare av och styrelseordförande i Systemair AB samt huvudägare och f.d. styrelseledamot i HANZA AB.

Vårt team bestod av:
Johan Wigh (delägare)
Jonas Hämälä (delägare)
Philip Bihl (biträdande jurist)
Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist)

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh.
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26