Till Aktuellt
Uppdrag | 2024-05-29

Vi har biträtt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) vid köp av en livsmedelsportfölj

TM & Partners har biträtt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) i samband med köp av en livsmedelsportfölj från Företagsparken Norden Holding AB (publ). Fastigheterna är belägna i Värmland och har en total uthyrbar area om cirka 8 900 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 87,5 miljoner kronor. Ankarhyresgästerna är Pekås i Värmland AB (Coop) och ICA Sverige AB.

För mer information om affären, vänligen se följande länkar:

https://www.cibusnordic.com/investors/press/news/?slug=cibus-nordic-real-estate-ab-publ-signs-and-part-closes-an-28176

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2024/05/28/foretagsparken-norden-holding-ab-publ-foretagsparken-avyttrar-livsmedelsfastigheter-for-875-mkr.html

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/foretagsparken-avyttrar-livsmedelsportfolj-i-varmland/

TM & Partners team bestod av:
Safa Mahmoudi (ansvarig delägare)
Amela Balijaj (senior biträdande jurist)
Oskar Warberg (biträdande jurist)
Edith Gunnarsson (biträdande jurist)

TM & Partners är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer som specialiserar sig på transaktionsrådgivning och finansiering samt annan kvalificerad affärsjuridik.

För mer information, kontakta ansvarig delägare och Managing Partner, Safa Mahmoudi:
E-post: safa.mahmoudi@tmpartners.se
Tel: 076 00 283 25